Privacy policy

Privacy Policy

Het bezoeken van onze website
U kunt onze website bezoeken zonder hiervoor persoonlijke gegevens te geven. ​Erica Dankmeijer van Reisbureau Acire hecht veel waarde aan uw vertrouwen in haar organisatie. Op deze pagina informeer ik u over de wijze waarop ik omga met uw persoonlijke gegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In de diverse media is er al ruim aandacht voor de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deze Europese privacywetgeving krijgen personen meer privacy rechten en krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden op het gebied van privacy. Ik respecteer uw recht op privacy. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Met deze privacyverklaring informeer ik u hoe ik omga met uw gegevens. Ik geef u hier heldere en transparante informatie hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Algemeen:
Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • Administratieve redenen
 • Communicatie i.v.m.de uitvoering van een opdracht
 • Reservering van een pakket- of samengestelde reis, vliegtickets, hotelovernachtingen, treinreizen, autovakanties, cruises, reisverzekeringen, visumaanvraag, taxivervoer, parkeerplaatsen en overige toeristische diensten.

Voor bovenstaande reserveringen vraag ik en bewaar ik de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Voorletter(s)
 • Eerste officiële voornaam conform paspoort of ID kaart.
 • Achternaam
 • Eventueel getrouwde naam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adres
 • (Zakelijk) ( Mobiel) telefoonnummer
 • ( Zakelijk) Emailadres
 • Gegevens van thuisblijvers + noodtelefoonnummer
 • Auto- en kenteken gegevens

Tevens zal ik, in verband met de corona situatie in de wereld, informeren naar uw vaccinatiestatus om u goed te adviseren met de mogelijkheden of u wel of niet kunt reizen. Ik bewaar deze status niet.

Minderjarigen
Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen onder de 16 jaar) indien daar schriftelijk toestemming voor is afgegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Toelichting verstrekking aan derden
Veel luchtvaartmaatschappijen, touroperators en overige leveranciers hebben deze gegevens nodig om reisbescheiden af te kunnen geven. Een geboortedatum is belangrijk om in aanmerking te komen voor bv. kinderkorting of seniorenkorting.

Veel leveranciers vragen ook om een emailadres / mobiel telefoonnummer om reizigers op de hoogte te stellen van bv. ( vlucht) wijzigingen en vertragingen als die er zijn buiten kantooruren of als er door tijdsverschil niet meteen vanuit Nederland gereageerd kan worden (bv. omdat het hier dan midden in de nacht is en elders nog overdag).

Met name luchtvaartmaatschappijen willen deze gegevens hebben omdat de lokale autoriteiten dit eisen, zoals landen als de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Korea.

Extra Persoonsgegevens
Naast de algemene persoonsgegevens bewaren wij ook nog andere gegevens:

 • Als u slecht ter been bent en (deels) afhankelijk bent van een rolstoel dan maak ik hier een notitie van zodat ik direct bij een reservering assistentie of benodigde aanpassing kan regelen.
 • Er zijn reizigers die afhankelijk zijn van medische apparatuur, b.v. een apneu- of zuurstofapparaat. Ook deze gegevens bewaar ik omdat deze apparatuur van tevoren aangemeld dient worden bij een luchtvaartmaatschappij om deze als extra stuk handbagage mee te nemen.
 • Tevens bewaar ik gegevens indien u gebruik maakt van een speciale maaltijd, zodat ik dit direct bij een reservering kan doorgeven aan de leverancier.
 • Ook bewaar ik uw frequent (flyer) nummer en geef die bij een reservering door aan betreffende luchtvaartmaatschappij, hotelketen of autoverhuurder.
 • Gegevens m.b.t. voorkeuren, preferenties en essenties bewaar ik eveneens.

Van sommige klanten bewaar ik paspoort en/of ID gegevens die mij voor uw reservering is doorgegeven. Ik bewaar van het paspoort of ID kaart de volgende gegevens:

 • paspoortnummer of ID nummer
 • Nationaliteit
 • afgiftedatum
 • vervaldatum
 • Plaats van afgifte
 • Ik bewaar GEEN BSN nummers omdat ik die afscherm bij het maken van een kopie van het betreffende document. Mocht  ik deze nodig hebben, bij bv. een visumaanvraag, dan al ik daar specifiek om vragen, en na verwerking van de doelstelling, direct weer verwijderen. Paspoortgegevens en/of ID gegevens hebben wij tevens nodig om in te checken op vluchten buiten het Shengen gebied.

Wat bewaar ik niet?
Gegevens van:

 • Geloofsovertuiging
 • Politieke overtuiging
 • Sexuele voorkeur
 • Etnische afkomst
 • Bankrekeningnummers
 • Gegevens van Facebook, LinkedIn, Instagram ed.
 • Salarisgegevens en/of werkgeversinformatie
 • vaccinatiegegevens

Service
Zoals u leest, bewaar ik diverse gegevens van mijn klanten. Ik bewaar deze persoonsgegevens slechts om service te kunnen verlenen, bij een reservering direct te kunnen handelen en om te zorgen dat een reis goed kan verlopen, sommige zaken zijn namelijk essentieel om een reservering voor u te kunnen maken en goed te laten verlopen. Al deze gegevens worden bewaard op zgn. klantenkaarten.

Beveiliging
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik:

 • Er is geen personeel die inzage heeft in uw persoonsgegevens.
 • Ik gebruik een gebruikersnaam en wachtwoord op al mijn systemen en deze worden regelmatig gewijzigd.
 • Bij fysieke of technische incidenten ben ik in het bezit van een back-up om het probleem te kunnen herstellen.
 • Mijn systemen zijn inmiddels geheel aangepast aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Ik toets regelmatig deze maatregelen.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven welke ik van u heb opgeslagen.

Klachten?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u direct contact met mij op te nemen, zodat wij er samen uit kunnen komen. U behoudt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, welke toezicht houdt op de uitvoering va de wet privacybescherming.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen,  neem dan contact met mij op.

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een reservering of het aanmelden op de nieuwsbrief word u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken onze leden uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Zijn er vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan nieuwegein@reisbureau-acire.nl

 

Mijn website biedt de mogelijkheid om door te linken naar websites van derden. Deze websites hebben wij getoetst op betrouwbaarheid, er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de getoonde informatie en privacy policy van deze websites.